vienur

vienur
vienur̃ adv. Š, , NdŽ, , víenur NdŽ 1. BzB339, M, L, Rtr, Š, , NdŽ, , LzŽ, DrskŽ vienoje vietoje: Vaikai jau suaugo, apsižanijo, vienas víenur, kitas kitur Vkš. Ne vienur̃ taip vaga (vagia), visur kombinuo[ja] Rdn. Veizu víenur, veizu kitur, po tam ir atradau Lkv. Anam bėdos nėr: i víenur gauna pasprogti, i kitur Trk. Vienur̃ sulūžę, kitur nuplyšę, visa griūva, ir gatava Ant. Vienur̃ langas atdaras, kitur, i mane plaučių uždegimas mušė Bgt. Išgęst [giesmė] vienur, sugiedama kitų Vd. Vienur verkė motutė dukrelės, kitur dukrelė motutės A.Vien. Taipogi ne vienur yra skurdu girdėti, jog kuningai bailiai lamdo lietuvišką kalbą sakydami pamokslus A1884,147. Vienur kupli pušynai it nendrynai, kitur tankūs eglynai it kanapynai niuksojo S.Dauk. Kalnai, vienur ir kitur pilės kalnais šiandien vadinamys, pylos per ežerus ir versmes daugioje vietoje randamas S.Dauk. ^ Víenur bakst, kitur bakst, o galų gale knabakst (kai griebiamasi kelių darbų) Šk. Vienur̃ silkas velniškas, o kitur vilkas (labai nelygus siūlas) Trk. Vienur kap žvirblio galva, kitur kap musės žarna . 2. NdŽ, į vieną vietą: Aš einu víenur, kur – nesakysiu Šts. Seserys išejo víenur, broliai išejo vėl tarnauti kitur Sd. Teip po tus darbus ir išsiuntinėjo – vieną víenur, kitą kitur Pln. | Ana pašmirlikiuo[ja] vienur kitur ir gauna valgyti J. Kap buvau namopi, tai nueidavau vienur̃ kitur Vrn. Vienur ar kitur darbai kumečių yra pažymimi nuo anksto A1884,180. Tikrai apšviesti mokslo vyrai iš vienur ir kitur, daugiausiai iš svetur, mumis paragina nepailsti A1884,290. Vieni šventa vienur̃, kiti kitur Rsn. Paskuo vargau vargau po svietą víenur i kitur, víenur i kitur Ms. Vienur kitur pastatytas pakelėje kryžius primena apie įvykusią toje vietoje nelaimę, žuvusį žmogų V.Myk-Put. Vos vienur kitur supasi gelsvas medžio lapas A.Rūt. 3. su praep. iš, ties žymint vietą: Daržą reikia lopyt: iš vienur̃ imt, kitur dėt Sutk. Čia mat daug kelių sueita, a iš víenur važiuoji, a iš kitur . Ties vienur̃, ties kitur Siesarty duobės Snt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • vienur — vienur̃ prv. Žiūriù vienur̃, žiūriù kitur̃ – niẽkur nėrà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kitur — kitur̃ adv., kìtur K; R, R20, Jn, Sch90, Š ne čia, kitoje vietoje: Ir iš kitur bus žmonių J.Jabl. Einu vienur, einu antrur, einu kitur̃, – vis nerandu arklių J. Niekur kìtur KII94. Iš namų išeik nevalgęs, ir kitur negausi M. Nugrįžtu kur kitur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trečiur — trečiur̃ adv. NdŽ; Ser 1. J, Vaižg, DŽ1 trečioje vietoje: Teip nerasi nė kitur, nė trečiur̃ Bsg. Vienur, kitur, trečiur̃ pažiūrėjo i rado DūnŽ. Jis gi darbujo ir vienur, ir kitur, ir trečiur̃ Vlk. Ar par mum, ar kitur, ar trečiur̃ visiem žmonėm… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrur — antrur̃ adv. Š, añtrur; S.Dauk 1. kitoje vietoje, kitur: Ir čia ir čia, ir vienur̃ ir antrur̃ jį gali pamatyt Grdž. Antrur̃ rasi sau darbą J. Buvau ir vienur, ir añtrur Vvr. 2. į kitą vietą: Eik antrur̃, ar negausi ugnies J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • augtuvės — augtùvės sf. pl. (2) J žr. augtuvė: Vienur mano buvo gimtuvės, kitur augtùvės (vienur gimiau, kitur augau) Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burbulinis — burbulìnis, ė adj. (2) nelygus, vienur plonas, kitur storas (apie siūlą): Kur reikia dėti tokį burbulìnį verpalą – vienur silkas, kitur vilkas Šv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tretur — tretur̃ adv. žr. trečiur: 1. Ieško vienur, kitur, tretur̃ Vkš. 2. Vienur, antrur, tretur ejau, bet neradau Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Grammatik der litauischen Sprache — Die Grammatik der litauischen Sprache ist insbesondere durch Flexion gekennzeichnet und darin dem Lateinischen, dem Altgriechischen oder dem Sanskrit ähnlich, insbesondere in seiner Fixierung auf die Endungen zur Angabe des Kasus und in der… …   Deutsch Wikipedia

  • antrur — antrur̃ prv. Turiù keli̇̀s pasiūlýmus – jei vienur̃ negáusiu dárbo, gal antrur̃ pasisèks …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • klanelis — klanẽlis dkt. Vienur̃ kitur̃ telkšójo vandeñs klanẽliai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”